XPERIA10

GIÁ: ....YEN liên hệ: Sản phẩm có thể giải mã & sử dụng ngay sim softbank & tại việt nam.
  • Hộp / ○
  • Bảo vệ con dấu / ○
  • Bảo hành / ○
  • Hướng dẫn / ○
  • CD-ROM / ×
  • Tai nghe / ○
  • Bộ sạc / ○
  • Desktop Holder / ×
  • Bổ sung / USB Cable
Comments