Thanh toán Giao hàng

Hướng dẫn mua hàng

 Bước 1: Các bạn gửi tiền vào tài khoản theo điện chỉ:
          Japan post Bank( tài khoản bưu điện): 12120 48044241  グエン ウ‘アン トウアン        (NGUYEN VAN TUAN)
 Bước 2: sau khi chuyển tiền vào tài khoản xong các bạn nhắn tin lên nick yahoo:

             tuan_bestzen

  • Tên tài khoản bưu điện bạn dùng.

  • Số tiền đả gửi.

  • Loại mặt hàng cần mua.số lượng.
Bước 3: sau khi nhận được tin nhắn sẽ kiểm tra tài khoản và lập tức chuyển                     hàng đến quý khách bằng cách nhanh nhất.
Comments