Super Suika

Giá: 2.200 ¥
 
Số truy cập thông tin
Thời gian(Máy bàn/Di Động)
All home phone (Gọi từ máy điện thoại bàn)
0120.924.550
374/347
Free Yahoo BB (Gọi từ YahooBB)
050.1601.8832
520/520
All Public phone (Gọi từ điện thoại công cộng)
0120.924.523
120/120
Công cộng khu vực 03,045,052,06,092)
0120.924.541
347/347
Công cộng khu vực 04
0120.924.532
167/161
Softbank mobile free (Gọi từ di đông)
#7788-362
187/181
 
Download phần mềm gọi: http://www.megaupload.com/?d=26BK6L4K&setlang=e
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !Comments