GALAXY S (SC 02B)

 
GIÁ: .... yen liên hệ: Sản phẩm có thể giải mã & sử dụng ngay sim softbank & tại việt nam.
 • Hộp / ○
 • Bảo vệ con dấu / ×
 • Bảo hành / ○
 • Hướng dẫn / ○
 • CD-ROM / ×
 • Tai nghe / ○
 • Bộ sạc / ×
 • Desktop Holder / ×
 • Bổ sung / USB Cable
  Adapter sạc
 • 新品
Comments