Các điều khoản

 Là trang cá nhân phục vụ anh em sống xa nhà  và không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

  1. Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.  
  2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
  3. Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.
  4. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
  5. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
  6. Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
  7. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
  8. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
  9. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.
  10. Bạn là người am hiểu về pháp luật khi đã đọc hết các điều khoản của chúng tôi. CHÂN THÀNH CẢM ƠN..:)
Comments